Her kan det komme milliardinvestering

CO2-lagring kan gi ny aktivitet på Kollsnes i Øygarden utenfor Bergen.

Nyheter 29.11.2016 | Av Camilla Aadland
 

Statoil har pekt ut Smeaheia, som ligger utenfor Kollsnes, som det beste stedet å lagre CO2.

Planen er å samle opp CO2 fra en utslippskilde, sende den i skip til en terminal, og så sende den i rør ut til lagringsfeltet. De samlede investeringskostnadene er beregnet til 7,2 milliarder kroner.

3-4 skip i uken

Terminalen som peker seg ut, ligger på Kollsnes i Øygarden. Daglig leder Oscar Eide ved CCB Kollsnes jobber aktivt for å få investeringene hit.

– Det vil bety veldig mye, og gi oss ny aktivitet i området. Det er en nokså stor investering som skal gjøres, og det vil bli utbygging på et ganske stort område, i tillegg vil det bli veldig mye skipstrafikk, sier Eide til Sysla.

Utbyggingen vil dekke 20 til 30 mål i første omgang. Planen er å forlenge dagens kai, og etablere CO2-anlegget i nærheten av denne. Trolig vil det bli skipsanløp 3-4 ganger i uken, om planene blir som skissert i studien som er laget.

360 millioner

Foreløpig er tre mulige utslippskilder aktuelle, Norcem sin sementfabrikk i Breivik, Yara Norges amoniakkfabrikk i Porsgrunn og det offentlige energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Til sammen kan de tre anleggene fange 1,5 millioner tonn CO2 årlig. Regjeringen bevilget i statsbudsjettet 360 millioner kroner til konseptstudier for alle de tre mulige fangstanleggene.

Eide har troen på at dette vil gi ny aktivitet til Kollsnes.

– Jeg føler at det er veldig realistisk. Alle utredninger som er gjort til nå, peker på at vi har riktig lokalisering med en nærhet til reservoaret de ser for seg å pumpe CO2 ned i. Vi har også aktivitet rundt oss som kan dette, med anleggene på Kollsnes og Sture og LNG-anlegget til Gassnova, sier han.

Nye arbeidsplasser

Planen er å være ferdig med utredningen og konseptarbeidet, slik at investeringsbeslutning kan tas senest sommeren 2019. Da kan driften starte opp i 2022 i tilfelle.

I dag har Statoil et prosessanlegg på Kollsnes, Marine Harvest har oppdrett av leppefisk i området, mens Gasnor har LNG-produksjon og BKK og General Electric har anlegg der. Eide håper en ny CO2-terminal vil gi nye arbeidsplasser.

– I første omgang vil det være en anleggsperiode for å få terminalen opp og klargjort. Det er vanskelig å vite hvor mange arbeidsplasser som trengs når den er i drift, men noen vil det bli. Det er blant annet mange skip som skal tas i mot og håndteres, i tillegg til en døgnkontinuerlig prosess i anlegget, sier Eide.

Positive politikere

Det vil komme godt med. Også CCB Kollsnes har merket en nedgang i aktiviteten som følge av oljenedturen.

– Vi har færre skipsanløp. Men selskapene rundt oss jobber videre. Aktiviteten er god.

Noe av jobben han gjør, er å prøve å overbevise politikerne om at dette er verdt å investere i. Reaksjonene på at regjeringen bevilget 360 millioner til en konseptstudie for CO2-fangst, var positive.

Både Venstre og Miljøpartiet de Grønne var raskt ute og skrøt av satsingen. Det samme gjorde Bellona.

– Det er veldig positivt at alle tre prosjektene videreføres. Målet er jo at alle tre skal gjennomføres, selv om det ikke nødvendigvis skjer samtidig, sa Venstre-leder Ola Elvestuen til E24 i september.