Tidevannskraft i gang
Nova Innovation har produsert strøm fra 100 kW tidevannsturbiner i havet utenfor Shetland. Ifølge selskapet selv er det første gang i verden at man leverer strøm til nettet fra tidevannskraft offshore, skriver Renews. 
RWE kjøper sol- og batteriselskap
Det tyske energiselskapet har gjennom sin grønne arm Innogy kjøpt Beletric Solar & Battery. De har installert mer enn 1,5 GWp på verdensbasis, skriver PV Magazine. 
Nytenkende om havbruk og vindkraft
Nasjonalt vindenergisenter og Smøla Klekkeri og settefisk er to ledende aktører i et nytenkende havbruksprosjekt som vekker stor oppmerksomhet, skriver Nordvestnytt. 
Sabler ned Energimeldingen
Tidligere Statkraft- og Eon-direktør Jørgen Kildahl er svært kritisk til regjeringens Energimelding og spår at bransjen har enda tøffere tider i møte enn det man har gått gjennom til nå, skriver Montel.
Vestlandet blir internasjonalt finanssenter
Vestlandet blir internasjonalt finanssenter
I Bergen er det blitt etablert et senter for fremragende forskning på bærekraftig og ansvarlig investeringspraksis knyttet til Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Senteret tiltrekker seg forskere og doktorgradsstudenter fra hele verden. Det utvikles stadig ny kunnskap om bærekraftige investeringer og betydningen bærekraft har for økonomisk avkastning.
Tidevannskraft i gang
Nova Innovation har produsert strøm fra 100 kW tidevannsturbiner i havet utenfor Shetland. Ifølge selskapet selv er det første gang i verden at man leverer strøm til nettet fra tidevannskraft offshore, skriver Renews. 
RWE kjøper sol- og batteriselskap
Det tyske energiselskapet har gjennom sin grønne arm Innogy kjøpt Beletric Solar & Battery. De har installert mer enn 1,5 GWp på verdensbasis, skriver PV Magazine. 
Nytenkende om havbruk og vindkraft
Nasjonalt vindenergisenter og Smøla Klekkeri og settefisk er to ledende aktører i et nytenkende havbruksprosjekt som vekker stor oppmerksomhet, skriver Nordvestnytt. 
Sabler ned Energimeldingen
Tidligere Statkraft- og Eon-direktør Jørgen Kildahl er svært kritisk til regjeringens Energimelding og spår at bransjen har enda tøffere tider i møte enn det man har gått gjennom til nå, skriver Montel.
Vestlandet blir internasjonalt finanssenter
Vestlandet blir internasjonalt finanssenter
I Bergen er det blitt etablert et senter for fremragende forskning på bærekraftig og ansvarlig investeringspraksis knyttet til Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Senteret tiltrekker seg forskere og doktorgradsstudenter fra hele verden. Det utvikles stadig ny kunnskap om bærekraftige investeringer og betydningen bærekraft har for økonomisk avkastning.
Tidevannskraft i gang
Nova Innovation har produsert strøm fra 100 kW tidevannsturbiner i havet utenfor Shetland. Ifølge selskapet selv er det første gang i verden at man leverer strøm til nettet fra tidevannskraft offshore, skriver Renews. 
RWE kjøper sol- og batteriselskap
Det tyske energiselskapet har gjennom sin grønne arm Innogy kjøpt Beletric Solar & Battery. De har installert mer enn 1,5 GWp på verdensbasis, skriver PV Magazine. 
Nytenkende om havbruk og vindkraft
Nasjonalt vindenergisenter og Smøla Klekkeri og settefisk er to ledende aktører i et nytenkende havbruksprosjekt som vekker stor oppmerksomhet, skriver Nordvestnytt. 
Sabler ned Energimeldingen
Tidligere Statkraft- og Eon-direktør Jørgen Kildahl er svært kritisk til regjeringens Energimelding og spår at bransjen har enda tøffere tider i møte enn det man har gått gjennom til nå, skriver Montel.
Vestlandet blir internasjonalt finanssenter
Vestlandet blir internasjonalt finanssenter
I Bergen er det blitt etablert et senter for fremragende forskning på bærekraftig og ansvarlig investeringspraksis knyttet til Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Senteret tiltrekker seg forskere og doktorgradsstudenter fra hele verden. Det utvikles stadig ny kunnskap om bærekraftige investeringer og betydningen bærekraft har for økonomisk avkastning.